Školné Mateřské školy Velrybka

MŠ Velrybka Rychnov nad Kněžnou


A) Předškoláci,

tedy děti, které půjdou do první třídy ZŠ v září 2024 jsou ze zákona od placení školného osvobozeny a neplatí nic. Rodiče jim hradí jen stravování

Informace o stravování


B) Ostatní děti platí školné, pro školní rok 2023-2024 stanovené na 1 000 Kč

Školné se hradí za 10 měsíců v roce (nikoliv za červenec a srpen). Splatné je měsíčně vždy do 20. daného měsíce, a to převodem na účet MŠ Velrybka, číslo 2002652626 / 2010. Jako zprávu pro příjemce uveďte prosím "školné JMÉNO DÍTĚTE".

Výši školného je možné v PLNÉ VÝŠI získat zpět při ročním zúčtování daní. Stát formou tzv. ŠKOLKOVNÉHO (slevy na dani) sníží daň jednomu z rodičů dítěte při ročním zúčtováním až o 17 300 Kč. Rodič musí také doložit zaplacení školného potvrzením ze školky, které mu v prvních měsících roku 2023 naše účetní ráda vystaví. Pokud tedy pracujete a máte dostatečně vysoký příjem, finanční úřad Vám o 17 300 Kč sníží daň a je pravděpodobné, že ji dostanete jako přeplatek na dani zpět.

Jako školka, kterou nezřizuje obec, získáváme část zdrojů na provoz od rodičů formou školného. Provoz MŠ je finančně velmi náročný a nedá se pokrýt jen z dotací MŠMT (které jsou oproti školkám zřizovanými obcemi méně dotované). Přesto věříme, že téměř všem rodičům se školné vrátí formou slevy na dani, a tak jim příliš nezasáhneme do rodinného rozpočtu.

V individuálních případech nabízíme slevu ze školného. Například slevu 50% nabízíme sourozencům. Další sleva je na domluvě mezi ředitelkou, zřizovatelem MŠ a rodiči. Neváhejte se nám v tomto ozvat ideálně ještě před zápisem (např. v rámci dni otevřených dveří) a domluvit se s námi!