Harmonogram Mateřské školy Velrybka

MŠ Velrybka Rychnov nad Kněžnou


7:00 - 8:30     příchod dětí, volné hry (námětové hry, hry u stolečků, hry se stavebnicemi)
8:30 - 9:00     zahájení dne, komunitní kruh, ranní cvičení
9:00 - 9:15    hygiena, svačina
9:15 - 9:45    hlavní dopolední činnost
9:45 - 11:45   pobyt venku (procházka po okolí, pobyt v parku)
11:45   hygiena, oběd
12:30 - 13:30   odpočinek
13:45   hygiena, svačina
14:00 - 14:30   klidové hry, odchody dětí

 

Harmonogram dne je rámcový a může být upraven vzhledem k aktuálním potřebám dětí. Pouze doba vyhrazena pro vydávání oběda je pevně stanovená.

 

Odchod dítěte z mateřské školy

Rodiče si mohou děti vyzvedávat v čase 12:30 - 13:00. V případě potřeby je možné se individuálně domluvit na jiném čase odchodu dítěte tak, aby nebyl narušen provoz školy.