Aktivity Mateřské školy Velrybka

MŠ Velrybka Rychnov nad Kněžnou


Angličtina pro nejmenší

Výuka angličtiny bude probíhat přirozenou a nenásilnou formou. Každý týden paní učitelka MŠ připraví aktivitu s angličtinou. Například během procházky bude děti učit názvy okolních věcí, pak je budou společně procvičovat tím, že děti budou během k předmětům, které se naučili (například „tree“ – „strom“, paní učitelka řekne, a děti poběží ke stromu). Cílem je neznechutit dětem výuku jazyka, ale držet se hravé formy. Využité budou písničky (například nejdříve zpíváme česky a pak tu samou anglicky) a další prvky.

 

Výlety do přírody

Vedle pravidelných vycházek, které budou součástí denního harmonogramu, bude jednou do měsíce přichystané dobrodružství v okolní přírodě (např. Les Včelný) na celé dopoledne. Děti budou mít s sebou svačinky a dozví se více o přírodě – rostlinách, zvířátkách a bude se tak formovat jejich vztah k přírodě a místu, kde vyrůstají a zapouští kořeny. Během těchto zvláštních dní bude možné, aby s dětmi vyrazili také rodiče nebo prarodiče.

 

Besídka s rodičovskou kavárnou

Alespoň dvakrát ročně proběhne besídka dětí z MŠ spojená s rodičovskou kavárnou. Rádi bychom, aby se rodiče pokochali vystoupeními svých dětí, které s nimi paní učitelka nacvičí. Jde nám také o to, abychom měli možnost se vzájemně poznat – nejen tým MŠ a rodiče, ale také rodiče mezi sebou. Věříme, že stejně jako okolo našich jiných aktivit i okolo MŠ vyroste komunita známých, kteří se rádi uvidí, budou o sobě vědět a případně vzniknou nová přátelství i mezi dospělými.

 

Péče logopedky

Vždy jednou ročně proběhne logopedický screening dětí v prostorách MŠ od spolupracující logopedky. Poté logopedka v případě potřeby dítěti a rodičům navrhne individuální péči. Vše bude samozřejmě zdarma – hrazeno v rámci veřejného zdravotního pojištění.

 

Pohybové aktivity

Vzhledem k pohybovému nadaní naší paní učitelky bude součástí aktivit v MŠ i pravidelné pohybové/cvičící/taneční aktivity. Do budoucna bychom rádi rodičům s dětmi nabídli možnost společných pohybových aktivit v odpoledních hodinách mimo provoz MŠ. Tyto pohybové aktivity by vedla paní učitelka z MŠ a realizovaly by se v případě dostatečného zájmu rodičů a dětí.